Vrtec pri OŠ Kobilje obiskujejo otroci v starosti od 1 do 6 let. V tem šolskem letu je vpisanih 12 otrok, ki so razporejeni v 1 kombiniran oddelek. Oddelek otrok smo oblikovali pred začetkom novega šolskega leta v skladu z Zakonom o vrtcih in Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Otroke s posebnimi potrebami integriramo v redne oddelke vrtca in na osnovi Odločbe o usmerjanju zagotovimo dodatno strokovno pomoč ustrezne strokovne osebe.

Vzgojno-izobraževalni proces poteka v dveh starostnih obdobjih otrok:

  • prvo starostno obdobje (otroci od 1. do 3. leta),
  • drugo starostno obdobje (otroci od 3. do 6. leta).

Otroci so lahko razporejeni v oddelke, ki so starostno:

  • homogeni (otroci v razponu enega leta),
  • heterogeni (otroci v razponu več let – prvega ali drugega starostnega obdobja),
  • kombinirani (otroci v razponu več let – prvega in drugega starostnega obdobja).

Vpisani otroci za šolsko leto 2023/2024 so razporejeni v 1 kombiniran oddelek.