V vrtcu smo obeležili dan ogroženih živalskih vrst na pobudo Kopije nova v sodelovanju z ZOO Ljubljana. S to akcijo želijo vzpodbuditi, da že v vrtcu razmišljamo in ozavestimo dejstvo, da več kot milijon vrst živali in rastlin po vsem svetu grozi izumrtje.

Tako smo se v vrtcu pogovarjali o živalih, ki so ogrožene, pri nas v Sloveniji in kaj sploh pomeni biti ogrožen. Otroci so si najprej izbrali žival, ki jo bodo narisali. Prvo so živali risali na papir. Nato pa smo ob prvem lepem vremenu te živali narisali na asfaltno površino pred vrtcem.