Spoštovani starši!

V skladu s 7. členom Hišnega reda ter Pravili šolskega reda in Vzgojnim načrtom šole, v šolo ni dovoljeno prinašati stvari in snovi, ki lahko ogrožajo posameznikovo zdravje. Zdravila so predpisana posamezniku, za vse ostale pa so tudi snov, ki jih lahko ogroža.

V kolikor bo vaš otrok v šolo prinašal kakršnakoli zdravila ste o tem starši dolžni obvestiti razrednika in podati pisno obvestilo o tem, katera zdravila bo vaš otrok v šolo prinašal in za kaj jih potrebuje. V primeru kroničnega obolenja svetujemo, da o bolezni tudi osebno obvestite razrednika.

Lepo pozdravljeni.

Ludvika Gjerek,
ravnateljica


Obrazec obvestila o prinašanju zdravil v šolo: