Ministrstvo za šolstvo in šport omogoča brezplačno izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada za učence od prvega do tretjega triletja osnovne šole, to je od 1. do 9. razreda.
• Učenci dobijo učbenike ob začetku šolskega leta.
• Ob izteku šolskega leta učenci vrnejo učbenike. Za zadržan (nevrnjen) ali poškodovan učbenik plača učenec odškodnino, ki znaša največ 2/3 in najmanj 1/3 nabavne cene učbenika.
• V učbeniškem kompletu ni delovnih zvezkov in drugih gradiv, zato jih starši kupijo sami, razen starši prve triade.
Ob koncu šolskega leta dobijo vsi učenci seznam učbenikov, delovnih zvezkov  in potrebščin za naslednje šolsko leto.