V šolskem letu 2020/2021 je naša šola postala članica UNESCO ASPnet  Slovenije. Unesco vsebine bomo učitelji vključevali v pouk in dneve dejavnosti. Povezani smo v središče za Pomurje.

Pri delu se ravnamo po štirih Delorsovih stebrih:

 1. učiti se, da bi vedeli;
 2. učiti se, da bi znali delati;
 3. učiti se, da bi znali živeti skupaj;
 4. učiti se biti.

Glavni cilj UNESCO ASPnet je da vsi člani delujejo v duhu kulture miru in nenasilja, strpnosti in sodelovanja, sprejemanja drugačnosti, v poglobljeni skrbi za osebni razvoj posameznika in za ohranitev naravne in kulturne dediščine ter širše našega skupnega doma – planeta Zemlje.

V okviru tega projekta bomo sodelovali na mednarodnih in nacionalnih projektih ter obeležili nekatere mednarodne dneve. Predstavitev mednarodnih dni bo na panoju na šolskem hodniku.

Povezava do spletne strani: https://www.aspnet.si/

V šolskem letu 2021/2022 je v sklopu projekta nastal zanimiv filmček o naši šoli:

Projekti v šolskem letu 2023/2024:

 • Pozdrav ptic miru (OŠ Lava)

Tudi letos smo z učenci 1. triade sodelovali v projektu. V podaljšanem bivanju so ustvarili plakat, ki nas bo čez leto nagovarjal, kako moramo poskrbeti in sodelovati za dobre odnose med seboj. Učenci 4. in 5. razreda so pri likovni umetnosti naredili reklamni plakat, ki nas nagovarja naj tudi mi sodelujemo in ustvarjamo mir. 

Projekti v šolskem letu 2022/2023:

 • Po poti kulturne in naravne dediščine (OŠ Turnišče)

Učenke iz 7. razreda so se z mentorjem udeležile delavnic na OŠ Turnišče. V sklopu delavnic so obiskali Ancovo galerijo, domačijo Štefana Kovača ter Polanščekovo domačijo. Na dano temo so ustvarjali tudi po skupinah.

Skupinsko delo
Obisk domačije
 • Pozdrav ptic miru (OŠ Lava)

Učenci 1., 4. in 5. razreda so pri uri likovne umetnosti ustvarjali na temo miru. Izdelali so venčke miru. 

Venčki miru
 • Nacionalno srečanje Unsco šol – Dediščina Bele Krajine (Semič)

30. septembra se je zbralo okrog 400 osnovnošolcev ter dijakov v Semiču. V Semiču so organizirali različne delavnice povezane z dediščino Bele Krajine. Na teh delavnicah sta sodelovala tudi naša učenca Tilen Zaman ter Lina Lutar. 

 • Kralj Matjaž pod goro Peco

Z učenci 4. in 5. razreda smo pri likovni umetnosti ustvarjali gradove Kralja Matjaža. Nastali so zanimivi izdelki, od zelo domišljijskih do zelo podobnih realnim gradovom. Nekateri učenci so ustvarjali v paru. Gradovi so nastali iz škatlic, kartonov, tulcev. Grad so nato poslikali s tempera barvami. 

 • Obudimo pisanje pisem

Glavni cilj projekta je na zabaven način prispevati k izboljšanju pismenosti, saj je pismenost trajno razvijajoča se zmožnost posameznika. 

Pridobljeno znanje, veščine in spretnosti pa posamezniku omogočajo ustvarjalno osebnostno rast.

Naša naloga torej je, da pismenosti namenimo posebno pozornost, saj je slovenščina bistveni element kulturne identitete.

Projekti v šolskem letu 2021/2022:

 • Po poti kulturne in naravne dediščine (OŠ Turnišče)
  Učenca 3. triade sta se z mentorjem udeležila delavnic na Oš Turnišče. V sklopu delavnic sta obiskala Kupinarski muzej, se udeležila Gledališkega kluba in likovnega ustvarjanja.
 • Pletemo niti mreže z multikulturnim jezikanjem (OŠ Griže)
  Učenci od 1. do 9. razreda so imeli 23. 9. 2021 kulturni dan z naslovom Evropski dan jezikov. Skupaj s svojimi mentorji so spoznavali in poslušali različne evropske jezike. Učenci so poslušali pravljico v italijanskem, hrvaškem, nemškem in madžarskem jeziku. Vsak razred oz. oddelek je podrobneje spoznaval eno od sosednjih držav, njene znamenitosti in značilnosti ter njen jezik (Hrvaška, Avstrija, Madžarska, Italija). Učenci 1. triade so spoznavali Slovenijo. Na koncu smo se vsi skupaj zbrali v telovadnici, kjer smo svoje delo predstavili.
 • Pozdrav ptic miru (OŠ Lava)
  Z učenci smo v PB prebrali knjigo Pomisli, se o njej pogovorili, nato pa izdelali svojo ptice miru, ki krasijo našo Unesco tablo.
Ptice miru
 • 16. 12. 2021 smo z učenci izvedli tehniški dan. Raziskovali smo, kako so praznovali in se pripravljali na božič njihovi pradedki, prababice, babice in dedki. Plakate z ugotovitvami smo si ogledali na šolskem hodniku. 

Po ogledu naše razstave smo z učenci izdelali voščilnico. Voščilnico so tudi napisali. 

Nato smo izvedli delavnice. Učenci so v delavnicah izdelali okraske za božič. Izdelali so si škratka za smreko, smrečico, migajočega Božička ter angelčka. 

Razstava
Voščilnica
Migajoči Božiček
 • Ko bi jaz vedela!

V okviru projekta smo z učenci posneli folklorni nastop. Nastop učencev si lahko ogledate na spodnji povezavi: https://video.arnes.si/watch/96kfb1pxxc2l

 • Drevo = življenje

Z učenci od 1. do 3. razreda smo sodelovali v nacionalnem projektu Drevo = Življenje. Osnovni cilj projekta je vzgajanje, ozaveščanje in usposabljanje za sprejemanje aktivne vloge  v življenju posameznika kot dela globalne vizije sveta. V letošnjem šolskem letu smo pozornost namenili 6. globalnemu cilju – ČISTI VODI IN SANITARNI UREDITVI. Cilj govori o zagotavljanju dostopa do čiste vode in sanitarne ureditve za vse ljudi ter skrbi za trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri. Z učenci smo se pogovarjali o čisti pitni vodi, zakaj je pomembna in govorili o tem, da pitna voda ni samoumevna in vsem dostopna dobrina. Vsak učenec je iz papirja izrezal kapljico vode in nanjo napisal ali narisal obljubo, kako bo skrbel za varčevanje s pitno vodo ali izrazil hvaležnost za čisto pitno vodo ali načrt, kako bi pripomogel k zmanjševanju onesnaženosti vode.

 • V šoli čebel

20. maja obeležujemo svetovni dan čebel. Člani čebelarskega krožka OŠ Kobilje, pod vodstvom Stanka Antolina, že vse leto spoznavajo in opazujejo čebele. Naučili so se tudi čebelarsko himno. V tem tednu pa so prvič sodelovali pri točenju medu. 

Točenje medu iz šolskega čebelnjaka – OŠ Kobilje (arnes.si)