Neobvezni izbirni predmet – bodoči 4.-6. razred

Izvajal se bo predmet angleščina.

Odpadla sta predmeta šport in umetnost.

Obvezni izbirni predmet – bodoči 7.-9. razred

Po 2. krogu izbora se je izkazalo, da bomo izvajali naslednje predmete: angleščina (I, II, III), logika (I in II), izbrani šport – odbojka in Zvezde in vesolje.

Odpadli so predmeti: obdelava gradiv – les, verstva in etika I, logika III in retorika.