Ker želimo že v vrtcu pri najmlajših otrocih vzbuditi čut za odgovoren odnos do narave, se veliko pogovarjamo o tem, kako poskrbeti, da bo naša narava ostala čim bolj čista in zdrava.

Velikokrat se odpravimo na sprehod po naši vasi in ugotavljamo, da ljudje odmetavamo smeti kar na travo, v jarke, na cesto namesto v koše za smeti.

Zato smo se odločili in se pred veliko čistilno akcijo, ki so jo organizirali Društvo mladih Kobilje v sodelovanju z Občino Kobilje in OŠ Kobilje, v petek, 5. 4. 2024 odpravili na sprehod od vrtca do industrijske cone in pobirali smeti ter tako prispevali vsaj majhen delček k čistemu okolju.