Projekt »Spodbujamo prijateljstvo« je del širšega programa Šola sobivanja, ki združuje projekte z različnih področij trajnostnega razvoja. K sodelovanju so povabljene vzgojnoizobraževalne ustanove, šole in vrtci iz vse Slovenije. Organizator projekta je Sobivanje – društvo za trajnostni razvoj, projekt pa podpirata tudi družba BTC, kot glavni partner in Zavarovalnica Triglav. Namen natečaja je otroke spodbujati k pozitivnemu razmišljanju o prijateljstvu in razvijanju dobrih odnosov z vrstniki. V okviru natečaja so učenci OŠ Kobilje svoja razmišljanja o prijateljih in vsem, kar jim je v zvezi z njimi pomembno, narisali, napisali in razstavili na ogled.

Avtor besedila Nina Pasarič