Zdravila v šoli

Spoštovani starši! V skladu s 7. členom Hišnega reda ter Pravili šolskega reda in Vzgojnim načrtom šole, v šolo ni dovoljeno prinašati stvari in snovi, ki lahko ogrožajo posameznikovo zdravje. … Nadaljujte z branjem Zdravila v šoli